İsfahan -Türk

Thursday, April 20, 2006
حقوق تورکهای استان اصفهان ضایع نشود

سازمان میراث فرهنگی وگردشگری استان اصفهان به مناسبت انتخاب اصفهان به پایتختی فرهنگی جهان اسلام، طرح آوانگاری و گویشهای استان اصفهان را آغاز کرد. در این طرح 5 نفر از کارشناسان ارشد رشته زبان شناسی کشور فعالیت می کنند. کار گردآوری گویش های این استان در دهه های 30 و40 شمسی انجام شد و اکنون با گذشت سالها (چیزی نیست فقط 40 – 50 سال) به همت کارشناسان سازمان میراث فرهنگی، طرح آوانگاری گویشهای استان اصفهان به روش بین المللی و به صورت الفبای ای. پی . ا در حال ثبت و تدوین است. (روزنامه همشهری شماره 1385)

با توجه بر اینکه تورکهای بومی و غیربومی در استان اصفهان کاملاً قابل ملاحظه می باشد، امیدواریم که حقوق هموطنانمان در این استان ضایع نشود. در ضمن روزنامه توضیح نداده است که این گروه 5 نفره زبانشناسان(؟) تاچه حدی با زبانهای اقوام مخلتف ایران زمین ، بخصوص تورکی، آشنائی دارند. گویا این طرح با اسم "اطلس زبان شناختی و گویش های استان اصفهان" ارائه خواهد شد.


Home [Powered by Blogger]