İsfahan -Türk

Wednesday, May 16, 2007


تاسیس انجمن چاغری در دانشگاه صتعتی اصفهان

بنا براخبار رسیده از خبرنگار جنبش دانشجویی آذربایجان در اصفهان هفته گذشته انجمن چاغری(انجمن دانشجویان ترک دانشگاه صنعتی اصفهان) با شرکت بیش از ۶۰ نفر از دانشجویان این دانشگاه شروع به کار کرد در این برنامه که به منظور رای گیری و انتخاب شورای مرکزی انجمن ترتیب یافته بود ۱۰ نفر از کاندیداها به تبیین برنامه های خود پرداخته و بعداز رای گیری تعداد ۵ نفر از آنها انتخاب شدند.

طبق گفته دبیر انجمن چاغری برنامه های این انجمن رسیدگی به مشکلات دانشجویان ترک و برگزاری همایش -کنسرت- بزرگداشت و دیگر برنامه های آذربایجانی و برگزاری کلاسهای آمزش زبان ترکی آذربایجانی و ...... می باشد. همچنین دبیر انجمن چاغری در گفتگو با خبرنگار جنبش دانشجویی آذربایجان خواستار رساندن کمک و همکاری بیش از بیش دیگر انجمن های آذربایجانی در سایر دانشگاهها به انجمن چاغری بودند

اذربایجان اویرنجی حرکاتی

Home [Powered by Blogger]