İsfahan -Türk

Monday, May 12, 2008


بزرگداشت روز دانشجویی آذربایجان در شهر اصفهانآذربایجان اویرنجی حرکاتی ( ایصفاهان ) : پنج شنبه ی هفته ی گذشته و به مناسبت بزرگداشت روز دانشجویی آذربایجان نشستی با حضور پرشور دانشجویان تورک اصفهان برگزار گردید . در این محفل ، دانشجویان مبارز آذربایجانی به بحث و گفتگو در مورد موضوعات مختلف حرکت ملی آذربایجان و به خصوص جنبش دانشجویی چرداختند . لازم به ذکر است در پایان این نشست پوسترهای تهیه شده توسط جنبش دانشجویی آذربایجان که مزین به عکسهای ائلمان نوری و هادی حمیدی بودند در بین حضار پخش گردید .

Home [Powered by Blogger]