İsfahan -Türk

Saturday, December 12, 2009


تشابهات اعلام جغرافیایی در اصفهان و آذربایجان

http://kemkiaraz.blogfa.com/post-343.aspx

تشابهات موجود مابين اعلام جغرافيايي منطقه آذربايجان و اصفهان از جالب­ترين مسائلي است كه مي­بايست مورد پژوهش مورخان اين دو منطقه قرار گيرد. به نظر مي­رسد اين تشابهات در تاريخ عهد صفوي و جريان مهاجرت سال 1013هـ.ق. ريشه دارد:

- شاه عباس تنها ارامنه را به اصفهان كوچ نداد. ارامنه بخشي از مهاجران بودند كه در منطقه­اي از اصفهان اسكان داده شدند و آنجا جلفا ناميده شد.

- گرجي­هاي منطقه نيز به اصفهان كوچ داده شدند. آنها به زودي مسلمان گشتند اما تا به روزگار ما زبان خود را حفظ نمودند. اصفهاني­ها آنان را گرج مي­نامند.

- بوميان ترك نيز بخشي از مهاجران به اصفهان بودند و در منطقه فريدن و فريدون شهر حضور يافتند.

نكته جالب: نام داران نيز در منطقه اصفهان و آذربايجان تكرار مي­شود. داران و شام داران نام دو روستا در جلفاي آذربايجان است. حال اينكه داران نام شهري در اصفهان نيز مي­باشد. نكته بسيار جالب تر اينكه در داران اصفهان جمعيت­ها ترك و گرج ديده مي­شوند.

نكته جالب ديگر اينكه در اصفهان منطقه­اي بنام علمدار نيز موجود است و فاميلي علمداري از جمله فاميلي­هاي مشهور در منطقه اصفهان است. اين موضوع خاطره علمدار قديم و ويراني هاي موجود در اطراف باير علمدار را به ذهن تداعي مي­نمايد. شايد ويراني علمدار قديم نيز در نتيجه سياست زمين سوخته شاه عباس در سواحل ارس بوده است.

+ نوشته شده در شنبه بیست و یکم آذر 1388ساعت 9:13 توسط سجاد حسینی

Home [Powered by Blogger]