İsfahan -Türk

Thursday, June 30, 2011


روستاي ترك نشين علي آباد جميزه در استان اصفهان

روستای علی آباد جمبزه در 30 کیلومتری شمال شهرستان دهاقان واقع شده است .
دِهاقان یکی از شهرهای استان اصفهان است و در مرکز ایران قرار دارد
کوه های اطراف روستا به نامهای چانه ، سفید بیک و کال ، گیاهان دارویی یافت می شود . در گذشته به صورت روستایی قلعة ای شکل بوده که آثاری از آن ( قلعة ناصر آباد ) باقی مانده است . مردم روستا ترکیبی از دو طایفه ترک و فارس هستند که به گویش ترکی و فارسی صحبت می کنند .

طایفه ترک معروف به « یلمه » بوده و به لحاظ پوشاک با سایر اهالی متفاوت هستند .

فعالیتهای کشاورزی و صنعت قالی بافی در این روستا رواج دارد ، فرش یلمه ای این روستا که توسط زنان بافته می شود شهرت جهانی دارد . در این روستا چندین کارگاه رنگرزی فعال است که در آنها مواد اولیه برای بافتن فرش تهیه می شود .

منابع اصلی آب زراعی ، قنوات و رود خانه شور است که با شهرت آنها اراضی به زیر کشت حبوبات ، گندم ، جو ، صیفی جات و پنبه می رود

Home [Powered by Blogger]