İsfahan -Türk

Saturday, October 27, 2007


نواخته شدن مارش ملی آذربایجان در دانشگاه صنعتی اصفهان

آذربایجان اویرنجی حرکاتی - اصفهان - طبق اخبار رسیده از دانشگاه صنعتی اصفهان ، در ادامه ی برگزاری نمایشگاه آداب و رسوم ملل ایران که توسط کانون آریا ( !! ) از روز شنبه هفته ی گذشته و به قصد ایجاد وحدت ملی و انسجام اسلامی ( !! ) در این دانشگاه در حال برگزاری بود ، عصر سه شنبه کنسرت موسیقی با همین مضمون در آمفی تئاتر دانشگاه برگزار شد .

این کنسرت موسیقی با اجرای موسیقی جنوب ایران آغاز شد و در ادامه با اجرای رقص آذربایجانی توسط گروه ایلدیریم در حال برگزاری بود که کردهای دانشگاه که سابقه ی شیطنتهای غیر اخلاقی را حین برگزاری نمایشگاه داشتند ، بار دیگر با بهانه های واهی مانع اجرای صحیح کنسرت شدند که این حرکات غیر متمدنانه با اعتراض فعالین جنبش دانشجویی آذربایجان همراه شد .

در انتهای کنسرت گروه موسیقی آذربایجان به سرپرستی استاد بزرگ موسیقی آذربایجانی ، حسن دمیرچی ، به اجرای موسیقی های ملی آذربایجان پرداختند .

این اجراهای ملی که با استقبال فوق العاده ی ترکهای دانشجو اعم از قشقایی و ترکمن و آذربایجانی همراه شد با گستاخی ماموران حراست و کانون شوونیستی آریا حین اجرای مارش ملی با قطع سیستم صوتی و بسته شدن پرده و اعتراض دانشجویان ناسیونالیست آذربایجان که ایستاده و استوار مارش می خواندند همراه شد .

گروه استاد دمیرچی نیز با آمدن به جلوی صحنه و ادامه دادن مارش به همراهی با خیل کثیر دانشجویان میللتچی ، ندای خداگون یاشاسین آذربایجان را چندین و چند باره سر دادند .

Home [Powered by Blogger]